Fokus förskola

Barnhänder som målar på löv.

Utbildningen ger grundläggande kunskap om våld i nära relation med fokus på barn som upplever våld.

Att tidigt upptäcka barn som far illa är av stor betydelse för barns framtida hälsa och utveckling. Syftet med utbildningen att du ska få större kunskap om hur barn påverkas av våld och bli tryggare i att se barns utsatthet och ta emot deras berättelse.

Kursen omfattar två halvdagar. Vi varvar föreläsningar med diskussioner.

Utbildningens innehåll:

  • Vad är våld?
  • Våldsutsatthet och våldsutövande
  • Hur påverkas barn av våld?
  • Hur kan vi se och förstå barns signaler på utsatthet?
  • Ansvar och samverkan
  • Att arbeta mot våld

Tid och plats: Meddelas här när nytt utbildningstillfälle är aktuellt.

Observera: Dialoga förbehåller sig rätten att bestämma över hur platserna fördelas utifrån arbetsplats och behov. 


Senast uppdaterad: 2019-01-22 08:40