Utbildning för utbildare

Händer som jobbar med postit-lappar

Dialoga erbjuder en utbildning för utbildare för kommunanställda som vill lära sig utbilda om våld i nära relationer.

Tid och plats: Meddelas här när nytt utbildningstillfälle är aktuellt. 

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i Göteborgs Stad eller i Dialogas avtalskommuner. Du har redan kunskaper om våld i nära relationer och du har ett uppdrag att utbilda i din organisation.

Under fyra utbildningstillfällen fördjupar sig deltagarna i frågor om våld och utvecklar färdigheter att själv planera och genomföra utbildningar i ämnet våld i nära relationer.

Antalet platser är begränsade och fördelas av Dialoga. 

Välkommen med din anmälan!

För anmälan och frågor kontakta: maria.sondergaard@socialresurs.goteborg.se


Senast uppdaterad: 2019-02-28 13:23