Så arbetar Dialoga

Dialogas uppdrag är att öka kunskapen om våld i nära relationer i kommunerna, genom att erbjuda utbildning och rådgivning.

Vi ska också stödja metodutveckling och olika former av samverkan. De insatser som görs ska i förlägningen leda till att de som lever med våld i nära relationer får bättre bemötande, stöd och skydd.

Dialogas uppdrag är att:

  • utbilda
  • erbjuda rådgivning
  • stödja metodutveckling 
  • stärka regional samverkan  

Vi finns till för personal inom bland annat individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionshinder, förskola, skola, barnomsorg och kommunala bostadsbolag, samt övriga samarbetspartners.