Nätverk för samverkan

Människor som står tillsammans.

Att arbeta med våld i nära relation i en kommun kan ibland kännas ensamt. Det är då viktigt att dela erfarenheter och kunskap med andra som arbetar med samma sak i andra kommuner.

Dialoga har olika nätverk för dig som arbetar med våld i nära relationer. Ett nätverk är för samordnare av kvinnofridsfrågor, ett för de som arbetar i barnverksamheter inom kommuner och frivilligorganisationer, samt ett för de som arbetar i olika utövarverksamheter inom kommunerna.

Nätverken träffas regelbundet i Dialogas lokaler. I nätverken diskuteras frågor som till exempel hur kommunen bättre kan samverka med andra myndigheter för effektivare hjälp till de utsatta.