Nätverk för erfarenhetsutbyte och samverkan

Människor som står tillsammans.

Dialoga har olika nätverk för dig som arbetar med våld i nära relationer.

Nätverken träffas regelbundet i Dialogas lokaler. Syftet med träffarna är att deltagarna ska få möjlighet att dela erfarenheter och kunskap med andra som arbetar med samma sak i andra kommuner.

Kontakperson på Dialoga:
Maria Söndergaard
telefon: 031-367 92 96 mobil: 0702-397 970
e-post: maria.sondergaard@socialresurs.goteborg.se

Monica Helander
telefon: 031-367 98 79 mobil: 0728-565552
e-post: monica.helander@socialresurs.goteborg.se

Kontaktperson på Dialoga:
Kajsa Bogren
telefon: 031-367 98 68 mobil: 0728-56 55 18
e-post: kajsa.bogren@socialresurs.goteborg.se  

Soleyman Ghasemiani
telefon:  031-367 98 69 mobil: 072-856 55 37
e-post: soleyman.ghasemiani@socialresurs.goteborg.se

Kontaktperson på Dialoga:
Veronica Liliedahl
telefon: 031-367 94 17  mobil: 0761-390936            
e-post: veronica.liliedahl@socialresurs.goteborg.se

Kontaktperson på Dialoga:
Maria Söndergaard
telefon: 031-367 92 96 mobil: 0702-397 970
e-post: maria.sondergaard@socialresurs.goteborg.se 


Senast uppdaterad: 2019-01-17 10:18