Nätverk för erfarenhetsutbyte och samverkan

Människor som står tillsammans.

Dialoga har olika nätverk för dig som arbetar med våld i nära relationer.

Nätverken träffas regelbundet i Dialogas lokaler. Syftet med träffarna är att deltagarna ska få möjlighet att dela erfarenheter och kunskap med andra som arbetar med samma sak i andra kommuner.

Kontakperson på Dialoga:
Maria Söndergaard
telefon: 031-367 92 96 mobil: 0702-397 970
e-post: maria.sondergaard@socialresurs.goteborg.se

Kontaktperson på Dialoga:
Kajsa Bogren
telefon: 031-367 98 68 mobil: 0728-56 55 18
e-post: kajsa.bogren@socialresurs.goteborg.se  

Kontaktperson på Dialoga:
Helen Jönsson
telefon: 031-367 93 37 mobil: 0722-187 447
e-post: helen.2.jonsson@socialresurs.goteborg.se

Kontaktperson på Dialoga:
Maria Söndergaard
telefon: 031-367 92 96 mobil: 0702-397 970
e-post: maria.sondergaard@socialresurs.goteborg.se 


Senast uppdaterad: 2018-11-13 11:28