Kontakt

Symboler för brev, smartphone, e-post och telefon

Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld, svarar på frågor från kommunanställda i Göteborgs Stad och Dialogas avtalskommuner, som behöver hjälp i sitt arbete. Det går att mejla, ringa eller i mån av tid besöka Dialoga för att diskutera och få hjälp i olika frågor som rör våld i nära relation samt hedersrelaterat våld. Du kan också kontakta oss om du har några frågor som rör våra utbildningar.

Vi som arbetar på Dialoga

Våld i nära relationer

Helen Jönsson, utvecklingsledare
Göteborgs Stads samordnare mot våld i nära relationer.
telefon: 031-367 93 37 mobil: 0722-187 447
e-post: helen.2.jonsson@socialresurs.goteborg.se

Jenny Vikman, utvecklingsledare - Föräldraledig
Arbetar inom våld i nära relationer med utbildningar och nätverk.

Kajsa Bogren, utvecklingsledare
Arbetar inom våld i nära relationer med utbildningar och nätverk.
telefon: 031-367 98 68 mobil: 0728-56 55 18                                        
e-post: kajsa.bogren@socialresurs.goteborg.se 

Lina Dimming, utvecklingsledare
Arbetar inom våld i nära relationer med utbildningar och nätverk.
telefon: 031-367 91 31 mobil: 0727-41 46 65
e-post: lina.dimming@socialresurs.goteborg.se

Maria Söndergaard, utvecklingsledare
Arbetar inom våld i nära relationer med utbildningar och nätverk.
telefon: 031-367 92 96 mobil: 0702-397 970
e-post: maria.sondergaard@socialresurs.goteborg.se

Veronica Liliedahl, utvecklingsledare
Arbetar inom våld i nära relationer med utbildningar och nätverk.
telefon: 031-367 94 17  mobil: 0761-390936                                        
e-post: veronica.liliedahl@socialresurs.goteborg.se

Hedersrelaterat våld

Katarina Idegård, utvecklingsledare
Göteborgs Stads samordnare mot hedersrelaterat våld
telefon: 031-367 91 36 mobil: 072-5512914
e-post: katarina.idegard@sociaresurs.goteborg.se

Monica Helander, utvecklingsledare
Arbetar inom hedersrelaterat våld med utbildningar och konsultationer.
telefon: 031-367 98 79 mobil: 0728-565552
e-post: monica.helander@socialresurs.goteborg.se

Soleyman Ghasemiani, utvecklingsledare
Arbetar inom hedersrelaterat våld med utbildningar och konsultationer.
telefon:  031-367 98 69 mobil: 072-856 55 37
e-post: soleyman.ghasemiani@socialresurs.goteborg.se

Våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld

Maj Bjurving, enhetschef
telefon: 031-367 90 84
e-post: maj.bjurving@socialresurs.goteborg.se

Marita Johansson, administratör
telefon: 031-367 98 65 mobil: 0703-12 02 63
e-post: marita.solveig.johansson@socialresurs.goteborg.se

Kommunikatör
telefon: 031-367 92 95 mobil: 072-21 66 816
e-post: dialoga@socialresurs.goteborg.se

Hitta till Dialoga

Besöksadress är Gårdavägen 1, Göteborg

Inne i huset är det skyltat med "Dialoga" och pilhänvisning. När du kommer in genom huvudentrén går du till höger in i en korridor. Ta sedan vänster in genom en glasdörr. Dialogas kontor ligger en trappa upp till vänster. Ring på klockan. Vi tar endast emot avtalade besök. Välkommen!

Senast uppdaterad: 2019-03-20 13:41