Boka dagen - konferens 26 november 2018

Gul kalender med bock för datum.

Dialoga uppmärksammar årligen den 25 november - FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. I år anordnar vi tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland en kostnadsfri konferens, måndag 26 november, om våldsförebyggande arbete.

Dialoga och Länsstyrelsen bjuder in till en kunskapshöjande dag om våldsförebyggande arbete inom området mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Under dagen ges exempel på våldsförebyggande arbete i teori och praktik.

I samband med konferensen 26 november uppmärksammas också kvinno- och tjejjouren Adas 40-årsjubleum.

Boka in måndag 26 november redan nu i din kalender. Inbjudan med program och anmälningsinformation kommer inom kort.  

Välkommen!

Målgrupp: Personal inom förskola, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst anställda av Göteborgs Stad och Dialogas avtalskommuner, samt idéburen sektor.
Tid: 26 november kl 9-16
Plats: Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg