Barn och unga som förts ut ur landet mot sin vilja - Seminarium med Utrikesdepartementet

Hand som håller ett pass och en flygbiljett
Fotograf: Created by Lexamer - Freepik.com

Har du i ditt arbete mött barn och unga som förts utomlands utifrån en hedersrelaterad problematik? Hur kan din myndighet agera för att hjälpa personer att återföras till Sverige? Var kan ni vända er och vilket stöd kan ni få? Tillsammans med Avdelningen för mänskliga rättigheter, Stadsledningskontoret Göteborgs Stad bjuder Dialoga nu in till ett seminarium med representanter från Utrikesdepartementet.

Svenska ambassader och konsulat kontaktas i ökande grad av nödställda med hemvist i Sverige som under en utlandsresa utsatts för familjerelaterat våld och förhindrats att återvända till Sverige. Det rör sig om personer som – i en hederspräglad eller patriarkal kontext – med avsikt blivit nödställda av sina närstående, oftast i familjens ursprungsland. De drabbade riskerar att utsättas för tvångsäktenskap eller könsstympning, att utsättas för hot, tvång eller våld från familjens sida, eller att tvingas bli kvar i utlandet mot sin vilja.

Representanter från UD berättar om problematiken sett från utrikesförvaltningens perspektiv. Under föreläsningen går de också igenom olika vägar som finns för att försöka bistå en nödställd person.

Vill du skriva ut programmet finns det i bifogad fil>>>

Tid: 5 december kl 9-12
Plats: Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20, Göteborg
Målgrupp: Myndighetsutövande socialtjänst i Göteborgs Stad och Dialogas avtalskommuner.

Anmäl dig här>>>senast 30 november.

Välkommen!

Kontakt på Dialoga: monica.helander@socialresurs.goteborg.se


Senast uppdaterad: 2018-12-05 13:33