Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Dialoga arbetar utifrån visionen "allt våld i nära relationer ska upphöra".

Vad är Dialoga?

Dialoga är ett kompetenscentrum som erbjuder kompetenshöjande aktiviteter inom området våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, för medarbetare i Göteborgs Stad och i våra avtalskommuner.

Dialoga samordnar Göteborgs Stads arbete mot våld i nära relationer och stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Dialogas mål är att alla medarbetare ska ha en god kunskap om våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, i syfte att alla som lever med våld i nära relationer får hjälp, stöd och skydd utifrån behov.

Dialogas uppdrag

För att öka öka kunskapsnivån om våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck bland anställda i kommunerna har Dialoga i uppdrag att:

  • erbjuda kompetenshöjande aktiviteter
  • erbjuda konsultation
  • stödja metodutveckling 
  • stärka samverkan  

Vi finns till för kommunal personal och övriga samarbetspartners.


Senast uppdaterad: 2018-11-20 14:33