Dialoga - kompetenscentrum om våld i nära relationer

Vad är Dialoga?

Dialoga är Göteborgs Stads kompetenscentrum om våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.

Vi erbjuder kompetenshöjande aktiviteter inom området våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, för medarbetare i Göteborgs Stad. Detta erbjuds också medarbetare i kommuner inom GR som har avtal med Dialoga.

Dialoga finns för att: 

  • de som lever med våld ska få bättre stöd och skydd 
  • öka kunskapen om våld i nära relationer i kommunerna
  • öka kompetensen hos de kommunanställda så att de i sin tur förbättrar stödet och hjälpen till de utsatta 
  • synliggöra våldet och visa hur det drabbar barn, kvinnor och män  

Dialog och samverkan

Dialogas vision är "liv utan våld". Dialoga tillhör Göteborgs Stad med avtalskommuner. De kommuner som har avtal med Dialoga är Ale, Härryda, Kungälv, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Andra kommuner i Göteborgsregionen som är intresserade av att teckna avtal med Dialoga är välkomna att ta kontakt.