Länk till Kvinnofridslinjen, där du kan få hjälp. Eller ring direkt på tel. 020-505050

Vad är Dialoga?  

 

Dialoga är ett kompetenscentrum om våld i nära relationer. Det är en resurs för kommunanställda som i sitt arbete möter barn, kvinnor och män som lever med våld i nära relationer.

Dialoga finns för att: 

  • de som lever med våld ska få bättre stöd och skydd 
  • öka kunskapen om våld i nära relationer i kommunerna
  • öka kompetensen hos de kommunanställda så att de i sin tur förbättrar stödet och hjälpen till de utsatta 
  • synliggöra våldet och visa hur det drabbar barn, kvinnor och män  

Dialog och samverkan

Dialogas vision är "liv utan våld". Vi heter Dialoga därför att det är genom dialog som vi kan förbättra situationen för de barn, kvinnor och män som lever med våld. Dialoga tillhör G��teborgs Stad med avtalskommuner. De kommuner som har avtal med Dialoga är Ale, Härryda, Kungälv, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Andra kommuner i Göteborgsregionen som är intresserade av att teckna avtal med Dialoga är välkomna att ta kontakt.

 

Nyheter från Dialoga 

 

2018-04-27 OBS! Fåtal extra platser erbjuds på Utbildning om våld i nära relationer - fokus förskola. Anmäl dig nu!

2018-03-07 Välkommen med din anmälan till utbildningen Unga och våld i partnerrelationer

2018-02-15 Anmäl dig nu till Medarbetares utsatthet för våld i nära relation - en halvdagsutbildning för chefer och HR-personal

2018-02-13 Anmäl dig till vårens andra omgång av utbildningen Hedersrelaterat våld och förtryck med särskilt fokus på skydd och skyddsutredningar

2018-01-16 Nytt utbildningstillfälle i maj av Dialogas Basutbildning om våld i nära relationer - anmäl dig nu! 

2017-11-27 Här hittar du dokumentation från konferensen Cause of death:Woman

 

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&tqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{mtqvi5t}vls%vq{|H{wkqitzm{}z{5ow|mjwzo5{m